pl en de fr
01-07-2021

Już są nowe defibrylatory

W ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2021 „Defibrylatory dla Żoliborza – bezpieczny mieszkaniec” w czterech placówkach publicznych na Żoliborzu zamontowane zostały nowe automatyczne defibrylatory AED.

Nowa aparatura do ratowania życia pojawiła się w:

  1. Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. H. Dembińskiego 3,
  2. Ośrodku Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Potockiej 1,
  3. Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1,
  4. I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Felińskiego 15.

W każdym z tych punktów przeszkolono także pracowników z obsługi urządzeń oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: w Ośrodku Pomocy Społecznej – 10 os., Ośrodku Sportu i Rekreacji – 12 os., w Szkole Podstawowej nr 267 – 11 os., w I LO – 15 os. Łącznie szkoleniami objęto 48 osób.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny przeznaczony jest do ratowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Bez znaczenia jest mechanizm, w jakim do niego doszło. Urządzenie może być również wykorzystane u osoby nieprzytomnej, za to z zachowaną akcją serca. W takim wypadku ma za zadanie monitorowanie rytmu i w razie zatrzymania krążenia lub wystąpienia rytmu defibrylacyjnego poinformuje o tym osobę udzielającą pierwszej pomocy.

SP 267 1

I LO

OPS 1

OSIR

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza