Cytadela Warszawska

Park założony został w 1950 r. wg projektu Zygmunta Stępińskiego i Krystyny Onitzchowej. Zlokalizowany jest wokół murów Cytadeli Warszawskiej, w miejscu dawnej fosy. Zanim wybudowano Cytadelę, mieścił się tu sad owocowy.
W sąsiedztwie parku znajdują się obiekty forteczne, m.in. działobitnie rawelinu, kaponiery i akwedukty. Wchodząc na teren Cytadeli przez Bramę Straceń dojdziemy do X Pawilonu - budynku dawnego więzienia śledczego. Przy Bramie Straceń znajduje się symboliczny cmentarz - mauzoleum, obelisk z drewnem z szubienicy, pamiątkowe tablice.