Warszawska Olimpiada Młodzieży - Punktacja dzielnicowa

Punktacja dzielnicowa ma na celu urozmaicenie rozgrywek sportowych oraz uhonorowanie najlepszych szkół na Żoliborzu. Zasady klasyfikacji szkół zostały określone w Regulaminie dzielnicowych rozgrywek sportowych w ramach eliminacji do WOM. Fragment regulaminu określający zasady punktacji został zamieszczony poniżej.

§ 9
Klasyfikacja dzielnicowa

(…) 

5. Punktacja dla drużyny za pojedyncze rozgrywki sportowe dziewcząt, chłopców lub zespołów mieszanych, przedstawia się następująco (niezależnie od ilości drużyn biorących udział w zawodach):

  • 5 pkt. – I miejsce,
  • 4 pkt. – II miejsce,
  • 3 pkt. – III miejsce,
  • 2 pkt. – IV miejsce,
  • 1 pkt. – V i każde dalsze miejsce, za udział w zawodach,
  • 0 pkt. – brak udziału w zawodach zgłoszony Organizatorowi na piśmie na minimum 3 dni robocze (poniedziałek-piątek) przed zawodami lub zgłoszony w deklaracji udziału szkoły podpisanej przez dyrektora (załącznik nr 1 a, b, c do Regulaminu).
  • -2 pkt. – nieusprawiedliwiona nieobecność drużyny na zawodach (niezgłoszona Organizatorowi lub zgłoszona w terminie krótszym niż na 3 dni przed zawodami).

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może uznać pisemne zgłoszenie braku udziału w zawodach przez szkołę na 1 dzień przed rozgrywkami i nie przydzielać szkole ujemnych punktów. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest suwerenna i nie podlega protestom.

7. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek dzielnicowych tylko jednej szkoły, która zgodnie z § 8 pkt. 2 niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie przedstawicielem Dzielnicy Żoliborz w rozgrywkach WOM, drużyna ta również otrzymuje 5 punktów do klasyfikacji dzielnicowej za zwycięstwo w eliminacjach żoliborskich.

8. Mistrz Dzielnicy Żoliborz, który nie stawi się na zawodach międzydzielnicowych WOM lub wycofa się z tych zawodów w trakcie ich trwania, otrzymuje karę ujemną w punktacji dzielnicowej: -5 punktów. W przypadku braku możliwości wystartowania w rozgrywkach WOM, mistrz dzielnicy jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora rozgrywek dzielnicowych w terminie nie krótszym niż na 3 dni robocze (poniedziałek-piątek) przed rozgrywkami.

 (…)


Punktacja szkół w Dzielnicy Żoliborz - eliminacje do 53. WOM w kategorii DZIECI

Punktacja Dzielnicowazoliborz 53. WOM Strona 1

Punktacja szkół w Dzielnicy Żoliborz - eliminacje do 53. WOM w kategorii MŁODZIEŻ

Punktacja Dzielnicowazoliborz 53. WOM Strona 2

Punktacja szkół w Dzielnicy Żoliborz - eliminacje do 53. WOM w kategorii LICEALIADA

Punktacja Dzielnicowazoliborz 53. WOM Strona 3

 


Załacznik: