pl en de fr

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

 • Nasza misja:
  Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz realizuje projekty młodzieżowe, reprezentuje społeczność uczniowską oraz opiniuje decyzje władz dzielnicy. Działania Młodzieżowej Rady skupione są wokół edukacji, kultury, ekologii, spraw społecznych oraz sportu i rekreacji.
 • Celem Rady jest:
  • integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,
  • włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego,
  • kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość ich życia w środowisku,
  • reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz Dzielnicy oraz m.st. Warszawy, a także innych instytucji zewnętrznych,
  • postulowanie do władz dzielnicy lub miasta w sprawach dotyczących młodzieży,
  • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • promowanie kultury,
  • promowanie samorządności wśród ludzi młodych,
  • podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców m.st. Warszawy,
  • organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
 • Rada realizuje swoje cele poprzez:
  • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Dzielnicy i m.st. Warszawie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury, ekologii, spraw społecznych oraz sportu i rekreacji,
  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy,
  • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami, które zajmują się problemami młodzieży,
  • organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących idee Rady,
  • udział w akcjach charytatywnych oraz promowanie idei wolontariatu,
  • cykliczne spotkania informacyjne z członkami Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz z radnymi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
  • współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie organizacji imprez.
 • Do zadań Rady należy:
  • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży,
  • powołanie stałych lub doraźnych komisji do wykonywania określonych zadań oraz ustalenie przedmiotu ich działania, a także składu osobowego i prezydium poszczególnych komisji,
  • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Młodzieżowymi Radami lub organizacjami,
  • wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących spraw młodzieży,
  • wybór Prezydium Rady oraz Prezydium Komisji Rady,
  • wybór przedstawicieli do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
  • uchwalenie rocznego planu wydatków Rady, w ramach środków przyznanych na dany rok w budżecie Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 • Do pobrania:
 • Opiekunowie:
  Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
  Michał Błotny– Przewodniczący Młodzieżowej Rady
  Klaudia Wyszogrodzka– Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady
  Franciszek Sala - Sekretarz Młodzieżowej Rady
 • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy
  • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana Tytus Biardzki
  • Szkoła Podstawowa nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Oppmana Wiktor Szczepański
  • Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Michał Gałazin
  • Szkołą Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego Wiktoria Nieznańska
  • Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” z Oddziałami Gimnazjalnymi Franciszek Ryszko
  • Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” z Oddziałami Gimnazjalnymi Jan Weiss
  • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego Michał Błotny
  • XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej z Oddziałami Gimnazjalnymi Jan Dąbrowski
  • LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza z Oddziałami Gimnazjalnymi Antoni Duszyński
  • Zespół Szkół nr 28 Adrian Elwich
  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego Aleksandra Polak
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Dominik Szczęsny
  • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Klaudia Wyszogrodzka
  • Liceum Filmowe z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Jakub Rutkowski
  • 1Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Franciszek Sala
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza