Wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów z terenów administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy