Studnie oligoceńskie

Studnie oligoceńskie na Żoliborzu:  Lokalizacja studni: Warszawa ul. Hozjusza 2
Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Rok wybudowania: 1994
Głębokość studni: 258
Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności

1

 

Lokalizacja studni: Warszawa ul. Gen.Zajączka 7
Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Rok wybudowania: 2001
Głębokość studni: 257
Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności

4

Lokalizacja studni: Warszawa, Przasnyska róg Elbląskiej
Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Rok wybudowania: 2007
Głębokość studni: 260
Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności

5

Odnośnik: Sprawozdania z badań próbek wody z poszczególnych ujeć