Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi

Wydział Ochrony Środowiska informuje że, została wyłoniona na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Przychodnia Weterynaryjna EXO-VET (OAZA) z siedzibą przy ul. Potocka 4 w Warszawie (Dzielnica Żoliborz), na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi występującymi na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Nr telefonu do kliniki weterynaryjnej:
stacjonarny (+48) 022 622 55 22 lub (+48) 022 622 56 22
Klinika weterynaryjna jest otwarta całodobowo.

Ponadto informujemy, że najpierw należy zgłosić się po skierowanie do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz (tel. (+48) 022 56 01 225, lub (+48) 022 56 01 224), pok. 218 i 219 II piętro, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00, następnie skontaktować się telefonicznie z kliniką weterynaryjną przed zawiezieniem zwierzęcia.