Komunikaty ochrony środowiska

Zima to szczególnie trudny czas dla kotów wolno żyjących. Zapewnijmy im w tym czasie bezpieczne schronienie np. w pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia lub takie zamontujmy. Pamiętajmy także konserwacji okienek dla kotów wolno żyjących.

Powszechny spis rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa przeprowadzane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Badanie potrwa od 1 września do 30 listopada br.

 1. Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 – sala obsługi mieszkańców czynna w godzinach pracy urzędu;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dembińskiego 3 – w godzinach pracy ośrodka;
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Potocka 1 – w godzinach 6.00 – 23.00, toaleta z przewijakiem dla niemowląt;
 4. ZGN Żoliborz ul. Marii Kazimiery 1 – w godzinach pracy biura;
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rydygiera 3 – w godzinach pracy ośrodka;
 6. Park Kępa Potocka – stacjonarny budynek sanitarny (szalet ogólnodostępny) czynny w godzinach 8.00 – 17.00 toaleta z przewijakiem dla niemowląt;
 7. Toalety na stacjach metra pl. Wilsona, Marymont i Dworzec Gdański – czynne całodobowo;
 8. Toalety przenośne typu toi-toi ustawione w Parkach Sady Żoliborskie i Kaskada przy wejściu do szkoły ul. Zajączka 7 (przy bramie wjazdowej) – całodobowo w okresie od początku maja do końca października.

Informujemy, że w związku z bardzo złymi wynikami przeprowadzonej ekspertyzy dendrologicznej topoli holenderskiej, rosnącej w pasie drogowym przy ul. Rydygiera (dz. ewid. nr 10 z obrębu 7-03-05), Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodę na usunięcie ww. drzewa.

Do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie klonu srebrzystego zwrócili się Zarząd Transportu Miejskiego oraz firma WRM-BUD pełniąca funkcję inspektorów nadzoru robót budowalnych na przebudowywanej ulicy Rydygiera.

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa osób oraz mienia, na ulicy Rydygiera w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Matysiakówny, klon srebrzysty zostanie usunięty. Drzewo o obwodzie 69 cm jest pochylone w stronę jezdni, przysłaniając pniem skrajnię drogi i stanowi bezpośrednie zagrożenie w ruchu. W konsekwencji może skutkować uszkodzeniem autobusu, a także narażeniem bezpieczeństwa pasażerów.

Pień drzewa pochyla się nad jezdnię, a jego podstawa ma oznaki rozkładu drewna. Na wysokości 1,6m widoczne jest rozwidlenie w kształcie V z pęknięciem. Pokrój klonu nie rokuje prawidłowego wzrostu, a jego lokalizacja i pochylenie nie pozwala na zachowanie bezpiecznej skrajni jezdni. Co więcej, drzewo rośnie na styku jezdni z chodnikiem, a od strony południowej rozwój korzeni ograniczony jest przez studzienkę telekomunikacyjną.

 

Od 16 maja br. zostaje przywrócone funkcjonowanie sobotnich punktów zbierania ElektroEko w Warszawie. Punkt na Żoliborzu mieści się na ul. Powązkowska przy Cmentarzu Komunalnym (okolice pętli autobusowej).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 marca 2020 r. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych - 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową. Właściciele nieruchomości do 10 kwietnia mają złożyć nową deklarację.

Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie wchodzą od 1 marca 2020 r.

Stawki opłat dla nieruchomości:

 • wielorodzinnej - 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,
 • jednorodzinnej - 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,
 • rekreacyjno-wypoczynkowej - 169,30 zł/rok,
 • dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) - 1,35 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc,
 • z usługami hotelarskimi - 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc,
 • niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne, zależne od pojemności pojemników:
  • 120 litrów - 5,90 zł,
  • 240 litrów - 11,81 zł,
  • 660 litrów - 32,50 zł,
  • 770 litrów - 37,91 zł,
  • 1100 litrów - 54,17 zł,
  • 2500 litrów – 123,11 zł,
  • 3500 litrów – 172,35 zł,
  • 4000 litrów – 196,98 zł,
  • 5000 litrów – 246,22 zł,
  • 7000 litrów – 344,71 zł,
  • 10000 litrów – 492,45 zł,
  • 12000 litrów – 590,94 zł,
  • 14000 litrów – 689,43 zł,
  • 16000 litrów – 787,92 zł,
  • 20000 litrów – 984,90 zł,
  • 36000 litrów – 1 772,83 zł.

Mieszkańcy zamieszkujący domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów płacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł.

Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie. Warszawscy radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, czyli wyniesie dwukrotność stawki podstawowej opłaty.

Wszystko o odpadach
Formularze deklaracji, harmonogram odbioru odpadów, informacje związane z nowym systemem opłat można zaleźć na nowej odsłonie strony czysta.um.warszawa.pl. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji.

Deklaracje
W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP). Mieszkańcy bloków nie składają deklaracji. Więcej informacji w zakładce „Złóż deklarację”.

Ważne terminy
Pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami należy wnieść do 28 marca 2020 r. Potem do 28. dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych (adresy dostępne tutaj).

Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy „na odpady” należy powiadomić policję.

Warszawska pomoc osłonowa
W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Finansowa pomoc pokryje minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50  zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50  zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło prace nad Programem ochrony środowiska na lata 2021–2024. Ma on wskazywać kierunki i zakres działań podejmowanych w celu ochrony środowiska w Warszawie. Pierwszy etap konsultacji trwa od 5 lutego do 20 kwietnia 2020 roku.

W związku z wejściem we wrześniu 2019 r. w życie przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579), Rada m.st. Warszawy podjęła 12 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia 2020 r., uchwały wprowadzające nowe metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w m.st. Warszawie z dniem 1 marca 2020 r. oraz obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

sotkanie rot

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie, z inicjatywy Pani Izabeli Rychter – Radnej Dzielnicy Żoliborz, dotyczące korzyści zastosowania odnawialnych źródeł energii w kontekście obniżenia kosztów utrzymania nieruchomościami.