pl en de fr

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Żoliborz

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8 , 01-627 Warszawa-Żoliborz, pok nr 4 (parter) tel. 723 244 581, 22 443 90 73 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład Komisji:

 • Przewodniczący Wiesław Grzejszczak
 • Członek Katarzyna Górska
 • Członek Weronika Janczewska-Mroczek
 • Członek Mateusz Ciach

Posiedzenie Zespołu: poniedziałek godz. 16.00

Dyżury Zespołu:
 • wtorek od 16.00 do 17.30
 • środa od 17.00 do 18.00 

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i albo Ty albo ktoś z Twoich bliskich ma problem związany z chorobą alkoholową lub przemocą Nie wiesz co zrobić ZGŁOŚ SIĘ aby uzyskać pomoc!

W mieście stołecznym Warszawie działają dzielnicowe zespoły realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m. st. Warszawy, powoływane przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic.
Realizują one zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na dany rok oraz wykonują czynności zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , takie jak:
 1. współpraca przy tworzeniu i w realizacji rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych lub lokalnego programu profilaktyki uzależnień, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z wydziałami realizującymi lokalny harmonogram działań lub program profilaktyki uzależnień;
 2. wydawanie opinie dotyczących realizacji Programu na terenie dzielnicy;
 3. składanie zarządowi dzielnicy oraz Komisji rocznego sprawozdania z realizacji zadań dzielnicowego zespołu;
 4. przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego (w tym koszty opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia) i przedkładanie naczelnikowi wydziału realizującego harmonogram lub lokalny program profilaktyki uzależnień;
 5. podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie procedury Niebieskiej Karty,
 7. udział w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych;
 8. reprezentowanie Komisji w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

W skład dzielnicowego zespołu wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dzielnicowy zespół pracuje do czasu powołania nowego składu dzielnicowego zespołu.


Załącznik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza