pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz) w związku z organizacją zajęć ogólnorozwojowych dla przedszkolaków w placówkach zlokalizowanych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyceny usługi niezbędnej do przeprowadzenia ww. zajęć.

Szczegóły zapytania ofertowego w załaczniku.

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego, z zakresu kultury oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym 2013

 

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym 2013

od 29.06.2013 (sobota)

Obowiązuje: dzień powszedni, sobota, niedziela

W związku z okresem wakacyjnym od dnia 29.06.2013r wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji komunikacji:

TRAMWAJE:

 • wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy linii: 1, 2, 9, 23, 24, 26, 33, T

AUTOBUSY:

 • zawieszenie kursowania linii: 201, 304, 319, 394, 460, E-4E-8
 • zawieszenie wytypowanych kursów linii 120, 162, 163, 164, 211, 411
 • wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy linii: 105, 109, 114, 115, 126, 131, 132, 136, 139, 141, 142, 146, 147, 149, 152, 160, 161, 171, 172, 174, 181, 185, 186, 189, 190, 191, 193, 205, 212, 219, 314, 315, 326, 422500501504507509,511517518519523527E-2E-6700701708709710712713714,715719724727729735739742
 • w związku z zawieszeniem kursowania linii E-4 i E-8od dnia 1 lipca br. uruchamia się w szczycie porannym kursowanie linii E-6 na trasie Nowodwory > Metro Młociny, w szczycie popołudniowym kursowanie linii E-6 zostaje utrzymane bez zmian (trasa Metro Młociny > Nowodwory)

SKM

 • wprowadzenie specjalnych rozkładów jazdy

Ponadto informujemy, że inne tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym będą podawane w osobnych komunikatach na stronie internetowej ZTM.

Uwaga mieszkańcy Warszawy, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru, południowo - zachodniego i zachodniego,od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dymińskiej 9 w Warszawie oferuje do sprzedaży pomieszczenia strychowe położone na IV piętrze w budynku z przeznaczeniem do adaptacji na lokale mieszkalne:

 • Kl. IV pow. użytkowa pom. strychowego około 88 m2.
 • Kl. VI 2. pom. strychowe o pow. użytkowej około 42 m2 (każde).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy telefonicznie zgłaszać się do firmy "LIDER" ul. Bieniewicka 10/14 tel. 22/832-36-54. Oglądanie pomieszczeń w dniach:
10.12.2013r w godz. 10-12
17.12.2013r w godz. 13-15

Osoba uprawniona do kontaktu : P. Krystyna Życka
Oferty należy składać w firmie "LIDER" w terminie do dnia 20.12.2013r do godz. 12. Zarząd Wspólnoty Dymińska 9 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia sprzedaży strychów bez podania przyczyn.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 443/08 toczy się z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Wojska Polskiego 31 w Warszawie sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Donacie Wójcickim synu Władysława i Ireny, urodzonym 6 kwietnia 1937r. w Zielonce, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 31 m 60 i zmarłym w dniu 5 grudnia 2005r. w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wymienionej osoby, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Załącznik: Ogłoszenie

Realizując wniosek Radnych Dzielnicy Żoliborz i części mieszkańców Żoliborza Oficerskiego, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszaw postanowił zawiesić stosowanie środków chemicznych w trakcie zimy na jezdniach ulic gminnych zlokalizowanych na terenie Żoliborza Oficerskiego.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza