pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną wraz z ochroną i zabezpieczeniem medycznym podczas organizowanej imprezy plenerowej pn. „Otwieramy Żoliborz”, w Parku Kępa Potocka w dniu 19.06.2021 r. w godzinach od 12:00 do 20:30.Za

 Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań/wykupu, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, prowadzenia postępowań sądowych i przetargowych oraz na wykonanie opracowań określających wartość nieruchomości na dzień 27.05.1990r.”

Strona 1 z 25
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza